Novinky

nábor nových detí na školský rok -sezónu 2018-19

20.06.2018 21:11
Rýchla nezáväzná prihláška TU   

2% z dane 2017/18

22.01.2018 22:39
Milí rodičia a priaznivci športu a futbalu zvlášť, patrí Vám veľká vďaka za to, že ste sa rozhodli podporiť naše spoločné úsilie skvalitniť život detí v Stupave a Borinke.   Názov FKM Stupava Forma Občianske...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vitajte na stránke Pajštunáčik :)

Kto sme?

 • Pajštunáčik je súčasťou a základným pilierom FKM Stupava (Futbalový klub mládeže Stupava)
 • Poskytuje pravidelný tréningový proces pre vyše 180 deti vo veku 4-7(8) rokov so zameraním na futbal, tanečnú a všeobecnú pohybovú prípravu
 • Pôsobí v Stupave a Borinke na viacerých športoviskách a má aj vlastnú telocvičňu/ tanečnú sálu
 • Vedie úzku spoluprácu so ZŠ Stupava a viacerými Materskými školami
 • V tíme Pajštunáčik je 6 hlavných trénerov trénerov a 4 asistenti

Čomu sa venujeme?

 • V tomto veku dbáme hlavne na všeobecný pohybový rozvoj a tomu sú prispôsobené aj  tréningy. Využívame množstvo športových pomôcok, vďaka ktorým môžeme u detí efektívnejšie rozvíjať pohybové aj koordinačné schopnosti.
 • V súčasnosti máme v Pajštunáčiku v Stupave a Borinke vyše 100 detí, pre ktoré okrem pravidelných tréningov organizujeme rôzne akcie ako priateľské futbalové zápasy s rovesníkmi, turnaje a športové súťaže.
 • Už druhý rok úspešne fungujú tréningy pohybovej prípravy v Borinke aj Stupave pre deti vo veku 4-6 rokov
 • Od septembra 2016 naši tréneri vedú futbalový krúžok pre prvákov a druhákov na Základnej škole v Stupave
 • V školskom roku 2017/18 sme spustili nový projekt v spolupráci so ZŠ Stupava a  do triedy so športovým zameraním nastúpilo 15 chlapcov z Pajštunáčika - TRIEDA PAJSTUNACIK 2017 
 • V septembri 2017 sme otvorili Tanečnú školičku Pajštunáčik v novo zrekonštruovaných priestoroch v Cevaservise - ten slúži aj ako telocvičňa pre najmenších Svet Detí Pajštunáčik
 • Deti strávia kvalitne naplnený čas, zažijú množstvo zábavy s novými kamarátmi, získajú pozitívny vzťah k športu a stanú sa súčasťou svetového fenoménu s názvom FUTBAL.
 
 
 

 

Prečo pajštunáčik?

Pajštunáčik vznikol v Borinke. Hrad Pajštún je dominantou krajiny pri Borinke, ale historicky je úzko spätý so Stupavou a aj dnes leží v jej katastrálnom území. Prvý tréning našej predprípravky (deti vo veku 4 až 8 rokov) sa uskutočnil 7.júna 2013. Po vyše roku úspešného fungovania, sa Pajštunáčik v septembri 2014 presťahoval do Stupavy. Naše aktivity v Borinke však pokračujú, v októbri 2015 sme otvorili pohybový krúžok v priestoroch na obecnom úrade. Ihrisko v Borinke využívame na sústredenia a letné kempy.

 

S pomocou rodičov a známych sme zabezpečili množstvo tréningových pomôcok, vďaka ktorým môžeme u detí efektívnejšie rozvíjať pohybové aj koordinačné schopnosti  :)


Teší sa na vás tím Pajštunáčik ;)