Úvodné informácie pre rodičov

 
Sme radi, že sa zujímate o to, aby vaše dieťa zažívalo aktívny pohyb a tešilo sa z neho v príjemnom kolektíve. Určite máte veľa otázok pred prvým tréningom, preto sme pripravili túto sekciu s odpoveďami. 
 

Od akého veku môžeme prihlásiť ku vám dieťa? 

 
Aj my sa riadime školským rokom a v sezóne 2017/2018 príjmame deti ročník narodenia 2014-2013-2012-2011-2010-2009. Deti ročník 2007, 2008  už radíme do Starších futbalových prípraviek FKM Stupava
 

Aké sú vekové skupiny a tréningové kategórie?

Základom každej vekovej kategórie "U" (označujúcej horný hraničnný vek) je jeden ročník narodenia, ktorý môže byť doplnený deťmi z nižšieho ročníka. 
 
 
 

Čo je potrebné urobiť pred prvým tréningom? 

 
Odporúčame vyplniť najskôr prihlasovací formulár, ktorý nám umožní na základe veku dieťa zaradiť do tréningovej skupiny a zároveň vás vieme kontaktovať v prípade, že sa zmení čas/ miesto tréningu. Je dobré tiež napísať mail na pajstunacik@gmail.com alebo skolickatanca@gmail.com, alebo nám zatelefonovať. Ak idete na miesto tréningu prvý raz, odporúčame si pozrieť Kompletný zoznam tréningových a hracích plôch v sekcii Kontakt , kde nájdete vložené odkazy na mapovú navigáciu cez google. 
 

Aké oblečenie a loptu potrebujú? 

Všetky deti by mali mať športové oblečenie, tenisky, halovky alebo ideálne sú tarfy s malými štuplíkmi vhodnými na umelú trávu aj do telocvične. V chladnejších mesiacoch odporúčame termo prádlo a nepremokávú vetrovku. 
Loptu nie je potrebné nosiť na tréning.
 
U5 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť 1-3
U6 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť 1-3
U7 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť  3
U8 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť  3-4 , povinné sú aj chrániče a na prírodnú trávu kopačky 

U9 Pajštunáčik  -   Lopta veľkosť  4 , povinné sú aj chrániče a na prírodnú trávu kopačky 

 

Ako vyzerá tréning? Môžeme sa pozerať?

Pri prvých tréningoch kým si dieťa zvykne môžu rodičia byť s ním. Pokiaľ je tréning vnútri nemali by byť priamo v miestnosti, ale je dobre ak sú nablízku. Pri tréningoch vonku by rovnako nemali vstupovať na hraciu plochu, ani rozdávať trénerské rady a pokrikovať na dieťa. Tréningy trvajú 1 až 1,5 hodiny podľa kategórie a bývajú dva razy do týždňa. Prvé dva tréningy sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch. 

Aká je výška členského a ako sa platí? 

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z. - pod ktoré patrí aj Pajštunáčik:
IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353 

Variabilný symbol: rok narodenia dieťaťa (napr. 2009)

Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8, U7, U6), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2017).

Členské podľa vekovej úrovne "U" (mesačne, trojmesačne (pri platbe naraz) alebo päťmesačne (pri platbe naraz):

 

Kategória

Mesačne

3mesačne

5mesačne
U11 "A" 35  93(31)  150(30) 
U11 "B" 35  93(31)  150(30) 
U9 roč.2009 33  90(30)  140(28) 

U8 roč.2010

30 

85(28) 

130(26) 

U7 roč.2011

28 

81(27) 

125(25) 

U6 –pohybová príprava roč.2012

25 

72(24)  

110(22) 

U5 –pohybová príprava roč.2013

25 

72(24) 

110(22) 

U6, U5 –pohybová príprava 1xtýždenne 15 € 42(14) € 60(12) €
ZŠ krúžok 2xtýždenne* - 69(23)  -
ZŠ krúžok 1xtýždenne* - 42(14)  -

* ZŠ krúžok sa uhrádza naraz trojmesačne, spolu sa platí 9 mesiacov z roka (december a január ako jeden mesiac) 

 

Vo všetkých kategóriách pri stálych členov sa uhrádza členské najneskôr do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. za október – 25.9.17, alebo trojmesačne okt.,nov.,dec. 25.9.17). Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu.


Súrodenci navštevujúci FKM Stupava a Pajštunáčik majú nárok na zľavu. Každý zo súrodencov má zľavu 5 eur z mesačného členského. Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne.


V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky.  Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci.                                                                                                                                                  


Prvé dve hodiny pre pohybové prípravy a futbal Pajštunáčik sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch.

Prvá hodina pre Pajštunáčik tanečná príprava je skúšobná.