dva letné kempy v auguste úspešne za nami

03.09.2015 02:00

prečítajte si náš článok v Stupavských novinách na str. 19  https://www.stupava.sk/materialy/dokumenty34//september2015web.pdf