Podpajštúnske zvesti o nás

27.09.2014 16:01

Ďakujeme redakcii Podpajštúnskych zvestí za publikovanie oznamu a fotografie o našom Pajštunáčiku :)

Stiahnite si online verziu v pdf. aj s programom na Dni Zelá ;)