športový klub- ŠK Pajštunáčik

02.05.2015 15:47

Milí rodičia a verejnosť,

 

v týchto dňoch napĺňame našu dlhodobú víziu a zakladáme športový klub: ŠK Pajštunáčik.

Tak ako doposiaľ bude zameraný predovšetkým na futbal, ale plánujeme od septembra otvoriť aj nový krúžok: základná gymnasticko-pohybová príprava pre deti vo veku 4-8 rokov. Intenzívne komunikujeme aj spoluprácu so ZŠ a ďalšími športovými klubmi v Stupave.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a podporu v našom spoločnom úsilí.