Pajštunáčik trieda 2017/18

 

(kliknite pre zväčšenie)

 

Aký má prínos trieda Pajštunáčik so športovým zameraním na futbal ?

 • nadväznosť na tréningy všeobecnej pohybovej (športovej) prípravy Pajštunáčik pre deti predškolského veku a tiež na futbalové krúžky v škôlke na Ružovej
 • deti majú viac pohybu už v rámci vyučovania
 • so svojimi kamarátmi z futbalového klubu môžu byť v jednej triede a utužovať tak kolektív na úplne inej úrovni
 • rodičia ocenia najmä to, že prevažná časť aktivít prebieha v čase družiny a v priestoroch školy a deti si vyzdvyhnú vyšportované až poobede
 • pre futbalový klub umožní lepšiu prípravu detí pre neskoršiu špecializáciu a vychová všestranne rozvinutých športovcov
 • prednosť vo využívaní priestorov školských športovísk

 

Základné informácie

- trieda s rozšíreným počtom hodín telesnej výchovy (2+2 hodiny týždenne v rámci vyučovania) - personálne zabezpečuje škola a budú zamerané predovšetkým na všeobecnú pohybovú prípravu a základy rôznych športov

- zosúladenie s poobednými tréningami a športovými aktivitami v čase družiny - personálne aj organizačne zabezpečuje futbalový klub v spolupráci so školou

- samotná trieda je ZADARMO !!!

- platia sa len poobedné a víkendové aktivity mimo času vyučovania - formou členského 33€/mesiac v klube FKM Stupava o.z.

- v cene sú zahrnuté:

 • futbalové tréningy (2x týždeň),
 • zápasy, turnaje, herné tréningy cez víkend (v Stupave aj u súperov)
 • pravidelné doplnkové športové aktivity (1-2x mesačne) - plávanie, výlety, rôzne sezónne športy so zabezpečenou dopravou,
 • klubové akcie (Mikulášsky, Veľkonočný turnaj hry, Deň rodiny, Deň detí,..)
 • doprava, zatiaľ okrem víkendových zápasov a turnajov, ktorú zabezpečíme len tým, čo nemajú možnosť vlastnej (tiež chceme, aby ste videli vaše deti hrať a rásť) 
 • réžia a marketing smerujúci na deti - oblečenie, medaily, trofeje a pod. 
 • extra zľava na každoročné letné kempy

- v cene nie je zahrnuté:

 • radosť vášho dieťaťa
 • viac voľného času pre vás
 • nadväznosť na profesionálne sa formujúci klub FKM Stupava (minulý rok nahradil predošlý FK) v areáli futbalového štadióna Stupava s novo budovaným tréningovým centrom celoslovenského významu, ktoré využíva ako tréningové centrum aj FK Inter Bratislava (dorasty a muži) a Slovenský futbalový zväz pre reprezentačné výbery mládeže

 

Odpovede na často kladené otázky

 • Čo ak sa po nejakej dobe dieťa rozhodne pre iný šport, musí z triedy hneď odísť?

- nie nemusí, jednoducho sa nebude účastniť poobedných aktivitít a nebude platiť členské klubu po zvyšok roka

- ďalší školský rok však môžu dostať prednosť zaujemcovia o takúto triedu ak by mal byť prekročený limit

 • Čo ak dieťa nebude do triedy prijaté pre vysoký počet zájemcov resp. neprejde vstupnými testami? 

- automaticky bude zaradené do bežnej triedy; prípadne sa informujte o voľných miestach v iných triedach u ich organizátora

- dieťa bude mať aj naďalej možnosť tréningov v klube, ale nebude účastné ostatných športových aktivít

 • Budú v triede aj dievčatá? 

- to záleží na tom koľko sa ich prihlási

- najschodnejšia možnosť je doplniť triedu dievčatmi so zameraním na iný šport, kde sa nemusí zase prihlásiť toľko chlapcov

- v nasledujúci rok 2018-19 plánujeme polovicu triedy otvoriť pre dievčatá formou tanečnej triedy a dosiahnuť tak stav cca 12-14 chlapcov na futbal a 12-14 dievčat na tanečnú 

 • Budú mať aj cudzí jazyk?

-  na základe požiadavky rodičov môže škola  zabezpečiť dvojhodinovku angličtiny v rámci družiny

 • Kto bude učiť pridanú dvojhodinovku telesnej výchovy na škole v čase vyučovania?

- bude to vybraný učiteľ školy, ktorý má prax s trénerstvom futbalu a s ktorým klub vypracuje metodiku pre rozšírený počet TV

 • Kto je garantom projektu? 

- za časť ktorá prebieha v rámci vyučovania zodpovedá predovšetkým škola a učiteľ; a za poobedné aktivity futbalový klub

- hlavným cieľom koncepcie je zosúladenie našich tréningových plánov a metodiky s hodinami telesnej výchovy a výberom ostatných športových aktivít

-v klube pôsobia viacerí tréneri s B licenciou a máme aj viacero externých spolupracovníkov - pri tomto projekte to sú absolventi FTVŠ a tréneri Pavol Gregora so skúsenosťami z 1.FC Nurmberg a Ľuboš Benkovský - iniciátor a hlavný autor metodických materiálov Spartaku Trnava; obaja tréneri vedú trénerské kurzy svetovo najrozšírenejšej metódy Coerver coaching, ktorú aplikujeme aj v našom klube

- takéto triedy budú na prvom stupni do štvrtej triedy; pokiaľ bude projekt úspešný a bude záujem o klasické futbalové športové triedy, spravíme všetko preto, aby sme ich otvorili na druhom stupni

 • Prečo názov Pajštunáčik? 

Pajštunáčik je súčasťou FKM Stupava ako osobitný projekt zastrešujúci kategórie U5-U9 (nehrajú ešte ligové zápasy buď vôbec, alebo ak tak nie s cieľom postúpiť do vyššej ligy) a futbalové aktivity v ZŠ Stupava pre prvý stupeň. Pajštunáčik - FKM Stupava je zameraný na futbal a všeobecnú pohybovú prípravu. Pôsobí v Stupave a Borinke od roku 2013. Názov je odvodený od historickej dominanty stupavského panstva hradu Pajštún. Naše tréningy tento mesiac navštevuje 170-180 detí a mládežníkov v Stupave aj Borinke. Venuje sa im tím 7 trénerov a 6 asistentov a naše rady neustále rozširujeme, najnovšie napríklad o špecializovaného trénera brankárov. FKM Stupava spolupracuje na úrovni športovej prípravy a technickom zabezpečení so ZŠ Stupava, FK Borinka a FK Inter Bratislava, ale zachováva si plnú suverenitu. Mládežníci majú možnosť pokračovať od 15 rokov v legendárnom FK Inter Bratislava priamo v Stupave, alebo v AS Trenčín

 

Teší sa na vás trénerský tím Pajštunáčik - FKM Stupava