Prihlasovací formulár - Pohybovka Stupava

Pohybovka - Stupava

Pajštunáčik U5 a U6

Všeobecná pohybová príprava pre 4-6 ročné deti (ročník 2012 a mladší)

zmenu miesta tréningu vždy oznamujeme prostredníctvom e-mailu alebo sms

Priestory  

  • Telocvičňa Svet Detí Pajštunáčik na Cementárenskej ulici. 
  • Dom kultúry vo veľkej sále, Agátova 16. 
  • telocvičňa ZŠ Stupava / multifunkčné ihrisko pri ZŠ v Stupave, Školská ulica (podľa počasia)
  • mini ihrisko pri futbalovom štadióne v Stupave

Časy tréningov

aktuálny harmonogram - rozpis tréningových skupín a časov