Prihlasovací formulár - Pohybovka Stupava

Pohybovka - Stupava

Pajštunáčik U4,U5 a U6

Všeobecná pohybová príprava pre 3-6 ročné deti (ročník 2014 a mladší)

zmenu miesta tréningu vždy oznamujeme prostredníctvom e-mailu alebo sms

Priestory  

Časy tréningov

aktuálny harmonogram - rozpis tréningových skupín a časov