Základné info

Tanečná príprava je určená pre deti od 5 rokov. Pod vedením profesionálnej tanečníčky a skúsenej lektorky si deti prejdú spektrom tancov od základných krokov až po celé zostavy. 
Hodiny začínajú od polovice septembra v úplne nových tanečných priestoroch v Stupave na Cementárenskej ulici (Cementárenská 1414/15, 900 31 Stupava)
 
 
Členský príspevok na školský rok 2017/18:
 
29€ - pri platbe za jeden mesiac 
 
27 - pri platbe za 3mesiace (81)
 
25 - pri platbe za 5mesiacov (125)
 
Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z. - pod ktoré patrí Pajštunáčik:
IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353 

Variabilný symbol: rok narodenia dieťaťa (napr. 2010)

Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (tanečná), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2017).