Pajštunáčik trieda 2018/19

Milí rodičia budúcich prvákov, 

 

V školskom roku 2018/2019 ZŠ Stupava plánuje otvoriť 2 triedy s rozšíreným počtom hodín telesnej výchovy (so športovým zameraním), ktoré zriaďuje škola BEZPLATNE.

 

Žiaci týchto tried si budú môcť následne vybrať aj z ponuky poobedných športových aktivít v čase ŠKD (napr. futbal, floorbal, hádzaná,...).

 

Pajštunáčik krúžok „Prváci 2018“ bude dostupný rovnako pre žiakov z ostatných tried (napr. všeobecné zameranie, anglická trieda). 

 

Prihlásiť sa na futbalový krúžok môžete elektronicky vyplnením formuláru

Nezáväzná prihláška

alebo osobne pri zápise v našom infostánku.

 

Prihlásenie do triedy so športovým zameraním treba uviesť priamo na tlačive školy v deň zápisu. Deti, ktoré už navštevujú naše tréningy v rámci klubu budú mať aj naďalej možnosť pokračovať vo svojej kategórií (tréningy po 16:00), a nemusia sa ani preradiť ani prihlásiť do žiadneho krúžku v čase ŠKD (medzi 14:00 a 16:00). 

 

Možnosť výberu jedného alebo dvoch tréningov týždenne pre krúžok v čase ŠKD. Členský príspevok sa platí podľa inštrukcií na stránke TU.

 

Cena pri platbe:

Mesačne (10 splátok)

3-mesačne (3+1mesačná splátka)

5-mesačne (2 splátky)

Cena 1x týždenne

19€

51€ (17€)

75€ (15€)

Cena 2x týždenne

29€

81€ (27€)

125€ (25€)

 

 

 

 

 

Fotka Pajštunáčik - FKM Stupava.